Spotkanie służbowe dnia 18/19.05.2018 r. – Dortmund

Dnia 18 i 19 maja 2018 roku odbyło się spotkanie służbowe w Dortmundzie. Uczestnikami spotkania byli wszyscy brygadziści, koordynator od zakwaterowania oraz polska delegacja (Właściciel, Pani Prezes, asystent Zarządu, kadry, rekrutacja).

Organizacja spotkania obejmowała 3 etapy.

W pierwszym etapie wszyscy pracownicy zostali oprowadzeni po magazynie. Poznali pracę komisjonerów „od podszewki” pod względem teoretycznym. Zaprezentowano stan techniczny magazynu, system pracy, sprzęt, realizacje w poszczególnych etapach zamówienia na monitorze. Dodatkowo obserwowano zakres prac przy rozładowywaniu kontenerów.

Drugi etap polegał na omówieniu kwestii związanych z udoskonaleniem przeprowadzenia czynności rekrutacyjnych, wymianie doświadczeń zawodowych, wyjaśnieniu wszelkich formalności od strony kadr (ubezpieczenia, sposób prowadzenia oraz istotę zachowania standardów w dokumentacji związanych z zatrudnieniem pracownika). Spotkanie miało na celu usprawnienie współpracy poprzez efektywne działania poparte doświadczeniem z obu stron.

W związku z powyższym przechodząc do 3 etapu organizowana jest wymiana zespołu „polsko – niemieckiego” celem poznania przedmiotu i zakresu prac każdej ze stron. W drugiej połowie czerwca planowany jest kolejny wyjazd do magazynów w Dortmundzie. Kilkudniowa delegacja polegać ma na praktycznym poznawaniu prac magazynowych jako komisjoner (wdrożenie rekrutacji w szkolenia zawodowe). Natomiast wybrany brygadzista zostanie wdrożony w tajniki pracy rekrutacji od podstaw ze strony polskiej. Jest to bardzo cenne doświadczenie z korzyścią dla obu stron.

 


Tagi: ,