Klasy opodatkowania w Niemczech

Podczas przeprowadzonych rozmów telefonicznych z potencjalnymi pracownikami częstym pytaniem jest to ile „zarabiamy netto”? Niestety nie możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi na powyższe zapytanie bez głębszej analizy. Musimy mieć świadomość, że pracując na umowę o pracę w Niemczech można przynależeć do klasy podatkowej 1, 2, 3, 4, 5 lub 6.

☆ Do pierwszej klasy opodatkowania zaliczamy osoby, które:

-nie pozostają w związku małżeńskim,

-jedno z partnerów przebywa poza granicami EU,

-obecnie są w separacji, owdowiałe (okres dwóch lat po śmierci partnera), rozwiedzione,

-posiadają dochód wolny od podatku do kwoty 945 euro.

 

Drugą klasę podatkową tworzą jednostki, które samodzielnie wychowują minimum jedno dziecko. Dodatkowym warunkiem jest również uzyskiwanie dochodu z tytułu zasiłku rodzinnego lub kwoty wolnej od podatku z tytułu posiadania dzieci. Wysokość wynagrodzenia wolnego od podatku nie może przekroczyć kwoty 1.077  euro.

 

☆ Kolejną trzecią klasę stanowią wszystkie osoby, które mają prawnie uregulowane zawarcie związku małżeńskiego pod warunkiem, że nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Ponadto należy podkreślić iż małżonkowie nie mogą przynależeć do V klasy podatkowej.  Do grupy tej klasy zaliczamy także małżeństwa, w których jedna z osób przebywa w kraju UE. Dodatkowo w tym pułapie są osoby owdowiałe w rok od śmierci małżonka a także posiadające miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do sumy 1.788 euro.

Czwarta klasa podatkową stanowią małżeństwa opodatkowane w zależności od wysokości danego wkładu w dochód rodziny. Oznacza to, że rozpatrywane są usługi podatkowe odrębne dla jednego małżonka. Przykładem takiego rozwiązania jest małżonek, który posiada 35 procent wkładu w budżet rodziny co odpowiada zaledwie 35 procentom wspólnego podatku. Regulacja tego opodatkowania skierowana jest dla małżeństw, których jedna strona jest zatrudniona i należy do IV klasy. W tym przypadku miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku nie może być wyższe niż 945 euro.

 

Piątą klasę podatkowa stanowią małżeństwa w których jeden z partnerów jest rozliczany zgodnie z III klasa podatkową. Nie można przekroczyć 105 euro kwoty wolnej od podatku.

 

☆ W skład szóstej klasy opodatkowania mogą wchodzić osoby przebywające w związku małżeńskim lub nie, które posiadają zatrudnienie oraz nie mają możliwości przedłożenia karty podatkowej, zaświadczenia z urzędu skarbowego w konkretnym roku kalendarzowym. W tym przypadku mamy zerową wysokość wynagrodzenia wolnego od podatku.

 

Należy także wspomnieć o różnych regulacjach łączenia klasy podatkowej IV/IV lub III/V. Klasa opodatkowania IV/IV dotyczy małżonków, którzy mają podobną wysokość przychodu. W sytuacji gdy jeden z małżonków ma dochód zdecydowanie wyższy będzie rozliczał się zgodnie z III klasą podatkową. Partner o mniejszych dochodach posiada możliwość rozliczenia się zgodnie z V klasą podatkową.

W znacznej ilości otrzymujemy zapytania telefoniczne od osób jak najkorzystniej się rozliczać w momencie kiedy to jeden z małżonków pracuje na terenie Niemiec natomiast druga osoba pozostaje w Polsce. W sytuacji gdy ok. 90 % zarobków podlega opodatkowaniu w Niemczech daje nam możliwość uzyskania III klasy opodatkowania. W chwili kiedy dochód  jednego małżonka nie przekracza rocznej sumy w wysokości 16.708 euro przysługuje III klasa podatkowa pomimo osiągnięcia mniejszego ogólnego opodatkowania niż 90% łącznych zarobków. Tylko i wyłącznie przy takich regulacjach można złożyć wyjątkowo wniosek do urzędu skarbowego odnośnie uzyskania III klasy opodatkowania.

Warto jest jednak się zastanowić nad możliwością rozliczania obojga małżonków w Niemczech. Dużą ulgą jest niewątpliwie możliwość dokonania odliczeń z tytułu „rozłąki z rodziną”. W ramach takich regulacji istnieje możliwość np. odliczenia miesięcznego kosztu przejazdu do Polski.

Jeżeli mamy wątpliwości i chcemy szacunkowo obliczyć wysokość podatku w Niemczech można zawsze tego dokonać poprzez On Line w formie kalkulatora obliczeń brutto/ netto (internet daje nam szeroki wachlarz możliwości).

Należy również wspomnieć, że od 1 stycznia 2013 roku została wprowadzona w życie niemiecka elektroniczna karta podatkowa (Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmakle tzw. ELStAM) zawierająca szczegółową informację o każdej klasie podatkowej. Zastępuje ona poprzednią wersję papirologiczną. Ponadto urzędy skarbowe dodatkowo służą pomocą w zakresie udzielania bieżących informacji odnośnie danych podatkowych (telefonicznie, mailowo, osobiście).

Jak z powyższego wynika w Niemczech funkcjonuje znaczna liczba klas podatkowych. Osobie poszukującej pracę ciężko jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi odnośnie wysokości kwoty netto na niemieckich warunkach umowy o pracę. Dlatego w naszej firmie operujemy kwotami brutto. Każdy ma inną sytuację rodzinną tzn. jedni są w separacji, inni w trakcie rozwodu itp. Na opodatkowanie w Niemczech składa się bardzo duża liczba różnych czynników społecznych takich jak choćby odległość terytorialna między małżonkami. Reasumując przy uwzględnianiu właściwych klas podatków mamy do czynienia z indywidualnymi sytuacjami w zależności od danej sytuacji rodzinnej.

 

Autor: Emilia Wypyszyńska ☆☆☆☆☆

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ NASZ OSTATNI ARTYKUŁ: OPIS STANOWISK NA PROJEKTACH ZA GRANICĄ!

 

Zapraszam do kontaktu : E-Mail: praca@eurojob24.pl

Nie zwlekaj – aplikuj jeszcze dziś. Wypełnij nasz formularz – uzupełnij kwestionariusz – a my oddzwonimy! Możesz również wykonać połączenie – udzielimy wszelkich informacji  o bieżących projektach. Oferty pracy i najnowsze wieści od nas znajdziecie również na naszej stronie Facebook.


Tagi: , , , , , , , ,